Obserwatorium (Wyspa Ognistej Gwiazdy)

objBuildAstroHouse.png

Obserwatorium

  Materiał-1 Materiał-2 Materiał-3 Wynik

Etap 1

itemDryJute.png

30

itemPlank.png

60

itemJourneyMeteorite.png

1

itemExp.png

200

Etap 2

itemCeramicPot.png

30

itemWickerBasket.png

20

itemJourneyMeteorite.png

1

itemExp.png

250

Etap 3

itemCeramicPlate.png

50

itemMat.png

40

itemJourneyMeteorite.png

1

itemExp.png

300

Etap 4

iconLantern.png

15

itemClaypotRed.png

10

itemJourneyMeteorite.png

1

itemExp.png

500

Budynek może produkować następujące przedmioty:

itemAstroTile.png

 

<=

1g

itemStone.png itemBatatAndEgg.png
1 25 1