Przejdź do głównej zawartości

NOWOŚĆ! Młyn (Laguna)

objLagoonFactoryMillstoneStageFinalFull.png

itemSoftCurrency.png 35 000

Etap Materiał-1 Materiał-2 Materiał-3 Wynik
Etap 1

itemStone.png

120

itemRope.png

15

itemMat.png

35

itemExp.png

300

Etap 2

itemCeramicPot.png

15

cotton3.png

10

itemChipBanana.png

12

itemExp.png

500

Budynek może produkować następujące przedmioty:

itemAlpacaFeed.png

 

<=

10m

itemRice.png itemGrass.png  
1 3 3  
itemClamFeed.png

 

<=

20m

itemGrass.png itemChia.png itemFishFillet.png
1 5 2 1