Eiland van de Verraderlijke Riffen

TreacherousReefs_Legend.jpg

(klik op de kaart om in te zoomen)

barrel.png sailor.png
Gezouten ton Vervloekte zeeman


Beschikbaar
Level 18+

Vereiste materialen: 60

Taken:

 • Breng de ziel van kapitein Escudo tot rust: laat zijn bezittingen afzinken naar de bodem van de oceaan;
 • Versla de vervloekte zeemannen en bevrijd ze van het Eiland van de Verraderlijke Riffen;
 • Stuur kapitein Escudo en zijn bemanning weg om de spookachtige zeeën te bevaren.

Personages:

 • Marie-Louise de Silva, alias Tijgerhaai, erfelijke piraat;
 • Bartolomeo, favoriete huisdier van Salvador Escudo;
 • De geest van kapitein Salvador Escudo.

Vijanden:

 • Vervloekte krabben (Kracht – 60; Artefact – Harpoen);
 • Vervloekte zeemannen (Kracht – 64; Artefact – Lamp tegen kwade geesten).

Beloningen:

 • Diamanten
 • Gouden munten
 • Ervaring
 • De wonderkist van kapitein Escudo

objDecorChestPirateTreasureOpen.png

Walkthrough

Marie-Louise de Silva, de erfelijke piraat en kapitein van het galjoen Pájaro Sol heeft maandenlang over de zeeën gevaren op zoek naar haar clan die onder mysterieuze omstandigheden zijn verdwenen. Eindelijk heeft ze een aanwijzing gevonden - niet ver van jouw eiland heeft iemand de Stille Mossel gespot - het snelvarende schip van kapitein Salvador Escudo, de peetvader van Marie-Louise. Haast je naar het Eiland van de Verraderlijke Riffen om het lot van de piratenclan op te helderen!

Bij aankomst o phet eiland ontdek je dat het schip en haar kapitein nergens te bekennen zijn; hoewel, opgesloten in een doos niet ver van de pier vind je Bartolomeo, het favoriete huisdier van Salvador Escudo. De kapitein heeft Bartolomeo verstopt om hem tegen het gevaar te beschermen - onomstotelijk bewijs dat de kapitein, op een zeker moment, op dit eiland was.

Bevrijd de aap en graaf de schat op op de plek die Bartolomeo met een X heeft aangegeven.

_50__Taonga_Release_Candidate_on_Facebook_-_Google_Chrome_2017-12-07_13.48.43.png

In die kist vind je de driekantige steekhoed van de kapitein, waar hij nooit vrijwillig afstand van zou doen. Kennelijk is Salvador Escudo een heldendood gestorven op het eiland en zijn geest heeft geen rust gevonden - een piraat moet de zee als laatste rustplaats hebben, uitgedost in zijn volledige uniform.

Bartolomeo weet waar de andere persoonlijke bezittingen van de kapitein en zijn bemanning liggen begraven, maar hij zal je er niet zomaar naartoe brengen. Koop de aap om met florijnen en graaf de schatten op op de plek die het huisdier van de kapitein je heeft laten zien.

monkey_ENG.png

Tip:

Als je moeite hebt met het lokaliseren van de rode markering, zoom dan maximaal in op het eiland, open het zoektochtenscherm voor "Een piratenuitrusting" en klik op de Hulp knop - de camera zou automatisch naar de plek moeten bewegen die Bartolomeo gemarkeerd heeft.

Niet elke kist die je vindt zal de persoonlijke bezittingen van kapitein Escudo bevatten. Je zult ook bezittingen van andere piraten vinden, die je later in de zoektocht nodig zult hebben. Los van piratenobjecten zal elke schat je 25 diamanten en 30 energie geven.

Nadat je alle persoonlijke bezittingen van kapitein Escudo hebt gevonden verzegel je ze samen met gewichten (30 stenen per ton) en kostbaarheden (2 florijnen van amethist) in 6 gezouten tonnen, die je kunt vinden in het verlaten fort op het Eiland van de Verraderlijke Riffen, en laat de tonnen in de draaikolk zinken.

Je pad naar de tonnen wordt versperd door vijf vervloekte krabben. Je kunt er om één heenlopen, maar je zult met de anderen moeten vechten.

Wanneer de tonnen in de draaikolk gezonken zijn zul jede geest van kapitein Escudo ontmoeten. Hij zal je vertellen dat hij en zijn bemanning in de strijd tegen kwade geesten gesneuveld zijn. Hierdoor zit zijn bemanning door een vloek op het eiland gevangen, en die vloek kan alleen opgeheven worden wanneer je de geesten van alle vervloekte piraten in een gevecht verslagen hebt.

objMobCrab.png objMobPirateSailor.png
Vervloekte krab Vervloekte zeeman

Kracht: 60

Artefact: harpoen

Beloningen:

 • 10 diamanten
 • 30 energie
 • 500 munten
 • 100 ervaring

Kracht: 64

Artefact: lamp tegen kwade geesten

Beloningen:

 • 75 diamanten
 • 5,000 munten
 • 500 ervaring

Wanneer je de voltallige bemanning bevrijd hebt, klik je op het galjoen om ze weg te sturen om de spookachtige zeeën te bevaren.

De wonderkist van kapitein Escudo

Marie-Louises beloning voor je hulp is de wonderkist van kapitein Escudo. Die kun je vinden in het diversen tabblad in de opslag op je thuiseiland.

Plaats een piraten dukaat in de kist en het zal je één wens geven, die in de vorm kan zijn van diamanten, energie, gouden munten, florijnen, lokaas, groei elixirs, een contract voor 3 of 10 tripjes met het galjoen, en ook een eilandversiering - het Anker van de kraken.

Piraten dukaten kunnen verdiend worden door de piraten eigendommen die je op het Eiland van de Verraderlijke Riffen vindt in de draaikolk te laten zinken - Bartolomeo zal doorgaan met het markeren van schatten op het eiland zelfs nadat je alle taken hebt voltooid.

itemCurrencyPirateDoubloon.png objDecorChestPirateTreasureOpen.png objDecorAnchor.png
Piraten dukaat De wonderkist van kapitein Escudo Anker van de kraken