Mleczarnia

itemSoftCurrency.png 12000

  Materiał-1 Materiał-2 Materiał-3 Wynik

Etap 1

itemPlank.png

20

itemRope.png

5

itemCeramicPlate.png

14

150

Etap 2

itemPlank.png

25

itemRope.png

7

itemCeramicPot.png

12

200

Etap 3

itemMat.png

14

itemCeramicPlate.png

20

itemWoodenLattice.png

20

400

Budynek może produkować następujące przedmioty:

itemCream.png

 

<=

20m

itemMilk.png
1 2
itemButter.png

 

<=

30m

itemMilk.png
1 3
itemCheese.png

 

<=

2g

itemMilk.png
1 2