Garncarz

гончар.png

itemSoftCurrency.png 10000

Etap Materiał-1 Materiał-2 Materiał-3 Wynik

Etap 1

itemStone.png

50

itemFirewood.png

30

itemClay.png

60

itemExp.png

200

Etap 2

itemStone.png

70

itemMat.png

12

itemDryJute.png

10

itemExp.png

200

Budynek może produkować następujące przedmioty:

itemCeramicPlate.png

 

<=

20m

itemClay.png itemFirewood.png
1 1 1
itemCeramicPot.png

 

<=

30m

itemClay.png itemFirewood.png
1 2 2
itemCeramicLantern.png

 

<=

1g

itemClay.png itemTorch.png
1 3 1
itemClaypotRed.png

 

<=

1g30m

itemCeramicPot.png itemPigmentRed.png
1 1 2