Przejdź do głównej zawartości

Dmuchacz szkła

objBuildGlassWorkshop.png

itemSoftCurrency.png 40000

  Materiał-1 Materiał-2 Materiał-3 Wynik

Etap 1

itemStone.png

150

itemQuartz.png

50

itemPlank.png

50

itemExp.png

500

Etap 2

itemStone.png

200

itemQuartz.png

50

itemMat.png

40

itemExp.png

600

Etap 3

itemPigmentRed.png

20

itemTorch.png

20

itemFirewood.png

60

itemExp.png

650

Budynek może produkować następujące przedmioty:

itemGlass.png

 

<=

20m

itemQuartz.png itemFirewood.png
1 3 4
itemBottle.png

 

<=

30m

itemQuartz.png itemFirewood.png
1 4 3
itemLens.png

 

<=

2g

itemGlass.png itemTorch.png
1 4 2
itemStainedGlass.png

 

<=

1g

itemGlass.png itemPigmentRed.png
1 2 2